Nový zpravodaj a další přílohy 2013-14

21.06.2013 21:59

Do sekcí zpravodaj byl přidán zpravodaj č. 1 sezony 2013-14 včetně všech příloh. Připomínám, že uzávěrka přihlášek a platba startovného a evidenčních poplatků a vyhotovení evidenčních seznamů je na okrese nejpozději do 30. června 2013. V rozpise sice není zmíněna dorostenecká liga, o které se diskutovalo na okresní konferenci, ale Holešov již přihlásil do této soutěže dvě družstva. Podpořte tedy sportování mládeže, a kdo máte aspoň pár mládežníků, přihlaste je do této nové okresní soutěže. Startovat v ní samozřejmě mohou vedle dorostenců i starší a mladší žáci.